Lucerna Basisschool

6-plus project

Onze basisschool streeft naar een vlotte overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs. We stellen als doel dat onze leerlingen een school en studierichting kiezen die aansluit bij hun persoonlijkheid, competenties, noden en behoeften. Om dat te bereiken is het heel belangrijk dat onze leerlingen enerzijds over voldoende zelfkennis beschikken en anderzijds dat ze over voldoende informatie beschikken over de verschillende scholen en hun studieaanbod. Tijdens dit proces werken we in het 6de leerjaar nauw samen met het CLB, de ouders en de leerlingen.

 

Volgende acties worden oa. ondernomen rond de schoolloopbaan:

* infomomenten voor de ouders

* lessen W.O. rond de schoolloopbaan

* Inleefdagen

* …

                                 

Er nam een speeddating plaats tussen de leerlingen van het 6de leerjaar en het 1ste middelbaar waar ervaringen zijn uitgewisseld. Het was ook een moment waar vragen konden gesteld worden aan de leerlingen van het 1ste jaar. Zeer boeiend!

                                                     

Tijdens de inleefdagen brachten onze leerlingen een bezoek bij het College. Ze gingen op interactieve wijze aan de slag in de les Engels, STEM en Latijn. In de sporthal werden ze uitgedaagd met een sportief parcours.         

Om de kinderen en ook de ouders te begeleiden in het maken van een goede studiekeuze, wordt er infomoment georganiseerd waarbij de structuur van het secundair onderwijs wordt toegelicht. Ouders krijgen hierna de kans om vragen te stellen. 

                                             

In het talentcenter voeren de leerlingen allerlei opdrachten uit en vullen ze quiz en vragenlijsten in om zo een beeld te krijgen van wat hun interesses en talenten zijn. Ze komen ook te weten bij welke studiekeuze hun interesses en talenten het best aansluiten.