6-plus project

Onze basisschool streeft naar een vlotte overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs. We stellen als doel dat onze leerlingen een school en studierichting kiezen die aansluit bij hun persoonlijkheid, competenties, noden en behoeften. Om dat te bereiken is het heel belangrijk dat onze leerlingen enerzijds over voldoende zelfkennis beschikken en anderzijds dat ze over voldoende informatie beschikken over de verschillende scholen en hun studieaanbod. Tijdens dit proces werken we in het 6de leerjaar nauw samen met het CLB, de ouders en de leerlingen.


Volgende acties worden oa. ondernomen rond de schoolloopbaan:


* infomomenten voor de ouders

* lessen W.O. rond de schoolloopbaan

* Inleefdagen