Lucerna Basisschool

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Verschillende vakmensen werken samen om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.


Contactgegevens van het CLB:


Vrij CLB Limburg Afdeling Houthalen

Saviostraat 39

3530 Houthalen

011 52 52 05