Lucerna Basisschool

Sportieve school

Juf Liesbeth tracht de leerlingen op een ludieke manier voor te bereiden op:


– Een totale persoonsvorming;

 Een gezonde en fitte levensstijl;

– De motorische competenties;

– Een positief zelfbeeld en een goed sociaal functioneren.

De activiteiten in de turn- en zwemlessen voldoen aan de richtlijnen en de eindtermen van de overheid en het leerplan van het Katholiek onderwijs. Dit gebeurt via sport en spel, technische lessen, waar de leerlingen specifieke sporten inoefenen. Dit is een gevarieerd aanbod: atletiek, turnen, balsporten, conditionele vaardigheden, samenwerkingsspelen, enz…

Naast de vaste turnlessen vanaf de kleuterschool wordt bewegen ook in de klas geïntegreerd. De kleuterklassen beschikken over een beweeghoek en in de lagere school worden op tijd en stond bewegingstussendoortjes ingelast.

Onze school kan gebruik maken van een prachtige accommodatie gelegen op onze Campus Quadrant. Hiervoor hoeven we ons niet te verplaatsen en beschikken ook over een voetbalkooi.


We hebben een krachtig zwembeleid. Wij werken samen met het Sport In Genkpark om onze kinderen van het 1e en 2e leerjaar te leren zwemmen. We hanteren hiervoor de nieuwe leerlijn van Fred Brevet.


Jaarlijks organiseren wij sporttornooien en sportdagen in samenwerking met onze externe partners zoals MOEVsportdienst Houthalen, etc.