Lucerna Basisschool

Huiswerkbeleid

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen u en de school. Via ons huiswerkbeleid spelen we in op de individuele behoeften van de kinderen. Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk willen bereiken, beperken we het niet alleen tot het opgeven van een taal – of rekenoefening of het leren van een les. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen, komen aan bod.

Bij het huiswerk is het niet de hoeveelheid die telt, maar de kwaliteit. Het leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd. Zich een leer- en werkhouding aanmeten, is daarbij het voornaamste. Het huiswerk wordt steeds vooraf in de schoolagenda vermeld. Bepaalde dagen kunnen de leerlingen huiswerkvrij zijn (bijvoorbeeld op woensdagen, in de weekends, tijdens vakanties …)

Wat verwacht de school van u? 

 • goede omstandigheden waarin het huiswerk gemaakt kan worden;
 • een positieve ingesteldheid ten aanzien van het huiswerk;
 • het kind aansporen ermee te beginnen;
 • elke dag samen met het kind de opdrachten in de schoolagenda overlopen;
 • elke dag de agenda handtekenen;
 • meeluisteren als het kind hardop leest;
 • het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken;
 • het kind de les overhoren;
 • materiaal, foto’s, prenten, … helpen zoeken; eventueel opzoeken op het internet
 • kritisch beoordelen wat het kind aankan, qua tempo; eens de maximumtijd van het huiswerk is bereikt, is het kind klaar
 • controleren of het huiswerk gemaakt is. In het 4de , 5de en 6de leerjaar moet dit stilaan meer tot de verantwoordelijkheid van de leerling zelf gaan behoren. Hij/zij draagt mee de gevolgen;
 • eventueel reacties noteren bij het huiswerk voor de juf of de meester;
 • in geval van problemen dit dadelijk aan de leerkracht signaleren;

 

De agenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen de ouders en de school en wordt zorgzaam gebruikt. Er wordt verwacht dat de agenda’s dagelijks worden gecontroleerd en gehandtekend.