Lucerna Basisschool

Instappers

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:
na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie

De 1ste schooldag van februari

De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Voer hier de geboortedatum van je kind in en je krijgt de 1ste mogelijke instapdatum in het kleuteronderwijs.