Lucerna Basisschool

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht (advies)orgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leraren, lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en/of het schoolbestuur. Elke geleding bereidt de standpunten voor in de onderliggende raad.

Contactgegeven voorzitter: 

leyla.naitoufakir@lucerna.be