Lucerna Basisschool

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht (advies)orgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leraren, lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en/of het schoolbestuur. Elke geleding bereidt de standpunten voor in de onderliggende raad.

Voorzitter: Büsra Daldal (busra.daldal@lucerna.be)

Aanspreekpunten:

* personeelsgeleding: stefanie.croimans@lucerna.be & liesbeth.dejaeger@lucerna.be
* oudergeleiding: 
busra.daldal@lucerna.be & abdurrahman.seven@lucerna.be