Lucerna Basisschool

Talentontwikkeling

Als school maken we tijd en ruimte voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontwikkelen. Zo proberen we bij de leerlingen een open en lerende houding te stimuleren. Dit zorgt ervoor dat kinderen wendbaar zijn, creatief worden en denken in concepten.

Naast de toepassing van de talentenarchipel en organiseren van clubactiviteiten, nemen we elk jaar deel met onze wiskundeknobbels aan de Kangoeroewedstrijd. Het 6de leerjaar dagen we uit met de Vlaamse Junior STEM olympiade en nemen een groep van kinderen deel aan de naschoolse activiteiten georganiseerd door MAD-Science. De tekenaars geven we de kans om mee te doen met de tekenwedstrijd waar elk jaar rond een bepaald wordt aan gewerkt.