Lucerna Basisschool

Voor- en naschoolseopvang

Voor de organisatie van de buitenschoolse opvang werkt VBS Lucerna samen met Welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren. 
De opvang wordt georganiseerd binnen de gemeentelijke infrastructuur Kindcampus. 

De welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren voorziet in
voldoende personeel en neemt de eigenlijke organisatie van de buitenschoolse – en vakantieopvang voor haar rekening. Onze leerlingen kunnen, uiteraard na registratie op het digitaal platform Deona, elke schooldag terecht vanaf 7.00u in de voorschoolse opvang en tot 18.00u in de naschoolse opvang (op aanvraag voorschools vanaf 06.30u en naschools tot 18.30u).

Ook tijdens de schoolvrije en vakantiedagen wordt er opvang georganiseerd in Kindcampus. Indien u van dit aanbod gebruik wil maken, dien je dit te reserveren via het digitaal platform Deona. Jaarlijks ontvangt u in het 1ste semester van het jaar een fiscaal attest voor kinderopvang van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Voor meer info kunt u terecht bij de teamcoördinator BKO:


Hadewig MulkersTel.: 011 49 23 60hadewigmulkers@houthalen-helchteren.be


Bij afwezigheid van Hadewig Mulkers:

Sophie Neyt

Tel.: 011 49 23 77

sophieneyt@houthalen-helchteren.be