Lucerna Basisschool

Voor- en naschoolseopvang

Voor de organisatie van de buitenschoolse opvang werkt VBS Lucerna samen met gemeente en Zorg- Houthalen-Helchteren. 
De opvang zelf gaat door in een hiervoor voorziene lokaal op het Lucernacollege. Zorg Houthalen-Helchteren zorgt voor het personeel en de eigenlijke organisatie. Onze leerlingen kunnen, uiteraard na inschrijving, elke schooldag terecht vanaf 7.00u in de voorschoolse opvang en tot 18.00u in de naschoolse opvang. Ook tijdens de schoolvrije dagen en -vakanties wordt er opvang georganiseerd op de locaties die via brief worden meegedeeld. 

Rond de betalingsmodaliteiten ontvangt u tegen het einde van elk schooljaar een fiscaal attest tot de leeftijd van 12 jaar.

Voor meer info kunt u terecht bij de coördinatie BKO:

Sophie Neyt
Tel.: 011 49 23 77
sophieneyt@houthalen-helchteren.be